To Hatî
Release Year
Title
Listen
1998
To hatî
to1.mp3
tohati.jpgTo hatî..
 
To hatî ey nazanîn im
Le duway çî, zor direng bû
Hatî beser shem’î kujawe û
Umrêkî le dest derçû
 
Hîch tîşkêk le nûrî lawî
Hergîz le bun im nemawe
Xakî dill hemîşe şawe
Goranî bo min cêmawe

Boçî hatî bem nawaxte
Beser umrêkî babirdû
Bê xeberim le muy spî
Le dillêkî lekar kewtû

To pêşawey aşqî taze
Min kone çîrokî bezîwim
Taze le gell to nagunjêm
To şikofe min hellwerîwim
 
Weku caran penjey hezim
Lankî îşqit ranajenê
Nallê û goranî şewan im
Taze royi natgiryênê

1998
Xanme xanme
to2.mp3
tohati.jpgXanme Xanme..

Xanme xanme şazadeyi Kurdan
Bem çawe ciwane çend kesit fewtand

To gullî nêw gullzarmî
To estêreyi şewanimî
To le cêy kes û karimî
To sarêjeyi azarimî

Sar û mallim le rey dana
Bellam minî be şêt dana
Qewil û qerarman yêkêk bû
Keçî to le jer pêt dana

Way le amînê
Amîn taqana
Agirî têberdam
Bem çawe ciwana

Le durewe hat em kawa şine
Dillim ba carê zam û grîne
Axekeyi gyan û areqî dîne
Pem waye yare, nêwî Amîne

Katê babize dête pêkanîn
Weku Ferhad le taw Şîrîn
Be roj giriye û zar
Be şew nalle û şîn
Bo ke bo? Bo Amîn

Katê belence derrwa aw dêne
Dillî hazaran le bin derdênê
Yaxiwa qat atoy le min nestênê
Qurbanî to bim kijê Amîne

1998
Nemzanî
to3.mp3
tohati.jpgNemzanî..

Nemzanî rojêk dade gyane to becêm dêllî
Sardî em wellate le naxî dillda dakêllî
Nakre her rojê dill bigorrî , çonit mebeste?
Birt çû bewafayi lay eme gelek saxte
Tuxiwa bigerrêwe babeyi to dill sergerdane
Baxî hîwa û umrim ba beyi to hardam xazane

Tawanî to tenya ronakî regam bû
Baweş û agrîcet pana û takiyegam bû
To lêre çît bînî wa be carê gorayi
Le aşiq û ewînî kurd be carê torayi

Dewane bum min agar rojê bawerim pêt kird
Toş boyi be moderên û piştit le minîşt kird
Befrî sipî zistanî êre wa karî lêt kird
Pakî kirdewe wuşayi aşiq û le dillî derkird

Tuxwa bigerrêwe babeyi to dill sergerdane
Baxî hîwa û umrim babeyi to hardam xazane

Min qat nabim ba to, toş nabî ba awat
Min bawerim pêt kird, toş bawerit dorrand
Esta wa dezanî heşta hîç nebuwe
Diwêneyi aşiqekî pak emrro lebîrit kirduwe

1998
Were lam
to4.mp3
tohati.jpgWere lam..


Kîjê to galek ciwanî
Qad û ballat le ew lawe
Zullfit kamendî dille
Wa beser şanta birrawe

Le dunya kes weku min
Qat bo to nesûtawe
Nak betanya yêkêkîş
Tîrit le dillî hazar dawe

Were lam Were lam Were lam
Beyi to min aware û betenyam

Her toy çîrokî ciwanî
Lenceyi kiçanî dunya
Bo xatirî nîgayêkit
Hazaran kes şêt û şaydan
To şazadeyi pariyanî
Ya firîşteyi asmanî?
Ew dilley betbextî min
Hîç rojêk qewilit nedamê


Were lam Were lam Were lam
Beyi to min aware û betenyam

 

1998
Laye laye
to5.mp3
tohati.jpgLaye..

Are laye layet bo dekem
Dû qiseyi xoşit bo dekem
Bêna darkî hawşeket
Sewdayi serî ballakat
Le xomit mare dekem

Êsta pîr bume û kelkim nemaye
Are bêne û maçit kem
Ey fîdayi ballakat
Laye layet bo dekem
Du qiseyi xoşit bo dekem
Bêna darkî hawşeket
Le xomit mare dekem

Sillaw le bejnî barîk
Bînayî her dû çawim
Xo min be destî yarê
Dil û yaxsîr kirawim
Xuda ba xoyi deyzanê
Be îşqî to wa sutawim

Kalê hey kalê çawanim kalê
Ey bêne û maçit kem, ho ho ho…

Arê lanik derhawe lamewe lankê
Dill xoşî derdî damawe lankê
Pol pol daçin bo naw razê lankê
Tîpî çawraş kulme sûrin lankê

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia