News

Supas bo hemû layek

ZakariaSupas bo hemû ewaney le her rûyekewe bêt bo amadekirdinî em berheme hawkariyan kirdim û erk û mandûbûnyan kêşa ta bem şêweye amade bû. Xoşewîstan.. Em berhemem tozêk direng be êwe geyişt, bellam amadekirdinî berhemeke kar û mandûbûn û şewnixûnî û katêkî zorî wîst bo ewey wek wîstman pêşkeş be êwey xoşewîstî bikeyn. Hîwadarim şwênêk le dilltanda bikatewe..
 

İsmaîl Tunçbilek kar le gell hunermand Zakaria dekat

Ismail TunçbilekMûzîsyenî nawdarî Turk, le Turkiya 5 goranî bo hunermand Zakaria Abdulla dabeş û amade Kird. Tunç karî mûzîkî bo çendîn hunermandî nawdarî ereb kirduwe, herweha em hunermende amêrî saz dejenêt û ezmûnêkî zor başî la staylî Arabeque û mûzîkî hindî heye. Em care hunermand Zakaria Abdulla gorrankariyekî tewawî le gell karakanî pêşûy kirduwe.
   

Page 12 of 12

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia