News

Dway çendîn sall (Rojgar) her yekeme

Paş têperrbûnî (9) sall beser bllawkirdnewey klîpî (Rojgar) êstaş hewadaranî hunermend (Zakaria) be cwantirîn klîpî dadenên...

 

Kesayetî ye siyasî û huneryekan derbarey Zakaria çî dellên?

Rojnamey hawlati boçunî kesayetî ye siyasî û huneryekan derbarey hunermend Zakaria billaw dekatawa...

   

Qederî Zakaria le Turkya dawa dekrêt

Gewre kompanyayekî berhemhênanî muzîk le Turkya daway le hunermend Zakaria dekat awazî goranî Qederyan pêbdat...
 

Zakaria 100.000 têperrand

Dway destbekarbûn û aktîv bûnî laperrey fermî hunermend leser torrî komellayetî Facebook le seretay emsallewe...

   

Page 2 of 12

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia