News

Zakaria lenaw mîdyakanî cîhanî

Zakaria (The Economist)Rojnamey cîhanî The Economist babetêkî taybetî nûsîwe be nawnîşanî "Mosiqa û lûtkey şaxekan", ke bas le serkewtinekanî hunermendî nawdar Zakaria Abdulla dekat, ke wesfî kirdûwe be Beatlesî kurd û herwaha basî kirdûwe ke katî xoî berhemî Tîlînaz billaw kira ziyatir le 3 miliyon nusxe firoşra û leser em babateş derwa ke dellêt hunermend Zakaria hîwa û daxwaziyekanî zore ke serkawtin bedest bênêt le buwarekanî dike cige le mosîqe weku bejdarbûnî le projey awedankirdinî Kurdistan...

 

Êsta detwanî raste û xo guwê le radioy hunermend Zakaria bigrît

Zakaria Music RadioBo ziyatir xizmetkirdinî buwarî huner û muzîk le nawe û derewey Kurdistan wek her hewillêkîtir, êsta detwanîn guwêbîstî radioy hunermend Zakaria Abdulla bin le ser hêllî Internet. Şayenî base ke eme hengawêkî seretaye bo ziyatir dewillemend kirdinî radioke û pexshî radioke. Bellam wa le hewillî ewe dayin ke bexşî radioke bikrêt be nêw dewilatî le satelite û maweyekîtir detwanîn le satelitewe guwêbîstî radioy hunermend bin. Em radio ye leser arkî hunermend û berêwberayatî mallperî hunermend berêwe deçêt...

   

Hunermend Zakaria piley yekemî bedest hêna

Zakaria Abdulla piley yekemî bedest hênaLe rapirsyekî radioy newroz bo dest nîşankirdinî baştrîn berhemî hunerî hunermendanî kurd le sallî 2007 ke nizîkey 5454 kes le rêgay kurte namey mobîlewe bejdaryan têda kirdebû hunermend Zakaria Abdulla bekoî 1568 deng piley yekemî bedest hêna. Herweha be pey jimarey firoşrawî berhemî Gencî pîr şayenî base newandehûneryakan biryaryan dawe ke em berheme bû be firoştrîn berhemî sallî 2007 le Kurdistan. Bo yekem car niye hunermend Zakaria em pileye bedest bênê...

 

Ba shanazî be Zakaria Abdulla bikeyn

ZakariaZakaria yekek e lew hunermende lawaney ke sallaneke xerîkî karî hunerye, wa ta êsta xawenî şeş cd ye taybet be xoyetî. Ciyawazî ew hunermende le gell ewanîtir eweye ke ziyatir hengaw berew be cîhanî bonî berhemekanî nawa. Zakaria sallanêkî dûr û drej le willatî Swed jiyanî xurbatî beser dabird. Zorbey berhemekanî her lew willate be hawkarî çendîn muzisyenî Kurd û biyanî berhemdahêna....

   

Page 9 of 12

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia