News

Zakaria degerrêtewe radioyekî Swêdî

sr sLe yekêk le radyo nawdarekanî wellatî Swêd berhemêkî hunermend (Zakaria Abdulla) pexiş dekrêt û bas le hunerî nawbraw dekrêt...

 

Huneri Zakaria lenêwan rexne û dahênanda

Zakaria twanî culleyek lenêw hunerî muzîkî Kurdî drust bkat. Eme qsey hunermed Mezherî Xalqî ye...
   

Zakaria le Facebook 100 hezar andamî têperrand

Em sallaney dwayîda torrî komellayetî Facebook ke nwêtrîn amrrazî sergermîye, sernicî...
 

Goranîyekî Zakaria erebekan sersam dekat

Xanme hunermendî tunsî (Bahaa Alkafî) le ahengî serî sallî (2012) î şaroçkey enkawey şarî Hewlêr gorani Bo Kurdistan...

   

Page 1 of 12

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia